1.3 Pikakomennot

 

 

      RAKASTA TIETOKONETTASI- Kansalaisen tietotekniikkatieto

Useimpien ihmisten tiekonetyöskentely nopeutuisi radikaalisti, jos he vain opettelisivat muutamien tietokoneen peruspikanäppäinten käytön.

Asioiden harominen hiirellä ohjelmien ylävalikoista on aina selvästi hitaampaa kuin parin näppäimen painallus näppäimistöltä, puhumattakaan näppäimistön käytön tuomista ergonomisista eduista.

Kaikki tässä luvussa esiteltävät komennot muuten toimivat kaikissa Windows-versioissa Windows 95:stä aina Windows Vistaan saakka.

Useimmat toivottavasti jo tuntevat jo ne puolenkymmentä Windowsin peruspikakomentoa, jotka toimivat kaikissa Windows-ohjesäännön mukaisesti tehdyissä ohjelmissa. Nämä komennot tekevät esimerkiksi tekstin siirtelystä lasten leikkiä.

Tärkeimmät ovat tietysti vanhat tutut control + c (kopioi), control + x (leikkaa), ja control + v (liitä).

Varmuuden välttämiseksi kerrotaan vielä, että nämä komennothan toimivat siten, että joko shift eli vaihtonäppäin  pohjassa siirrät nuolinäppäintä tekstissä niin, että teksti muuttuu mustaksi, tai maalaat hiirellä halutun kohdan mustaksi, ja painat sitten yhtä aikaa esimerkiksi Ctrl ja c -näppäimiä.

Leikepöytä auttaa

Tällöin haluttu teksti siirtyy Windowsin leikepöydälle, mistä voit siirtää sen mihin tahansa toiseen Windows-ohjelmaan painamalla yhtä aikaa Ctrl ja v-näppäimiä heti, kun tämä toinen ohjelma on aktivoitu.

Ctrl + c:n ja ja Ctrl + x:n ero on siinä, että Ctrl + c jättää valitun tekstin alkuperäiseen asiakirjaan, mutta Ctrl + x poistaa valitun kohdan alkuperäisestä paikasta.

Tekstin valitsemisessa toimii sivumennen sanoen monissa ohjelmissa toimiva mukava lisäkomento. Shift eli vaihto (eli se iso-kirjain-näppäin) ja control-näppäimet yhtä aikaa pohjaan painettuna voi tekstiä valita kursorin sijaintikohdasta eteenpäin nuolinäppäimellä jokaisella painalluksella aina yhden sanan verran lisää.

Tarkan keskellä tekstiä olevan siirrettävän tekstinosan valitseminen helpottuu selvästi tällä komennolla.

Kaikki mukaan!

Tekstin käsittelyssä todella mukava pikanäppäin on Crtl + a, joka valitsee koko kohdetiedoston sisällön kerralla.

Toinen päivittäisessä käytössä erittäin hyödyllinen pikanäppäin on Ctrl + z, joka peruu kaikissa oikein tehdyissä Windows-ohjelmissa viimeiseksi tehdyn toiminnon.

Tämä oho-näppäin toimii kuitenkin useimmissa ohjelmissa vain juuri aivan viimeisen toiminnon osalta, joten sitä pitää muistaa painaa heti kun tajuaa, että jokin meni nyt pieleen.

Tärkeitä pikakomentoja ovat myös Ctrl + s, joka tallentaa työstettävänä olevan asiakirjan levylle ja Ctrl + p, joka lähettää aktiivisena olevan asiakirjan tulostimelle.

Muistille apua

luku1.4_komennotJos kaikki nämä pikanäppäimet eivät jää kertalukemisella mieleen voi niitä vielä hyvin verestää ohjelmia käyttäessään, sillä lähes kaikissa Windows-ohjelmissa pikanäppäimet kerrotaan myös ohjelman ylävalikossa tekstiselitteen perässä tyyliin: ´Tallenna Ctrl+s´.

Mukavinta näissä komennoissa on se, että ne toimivat täsmälleen samalla tavalla kaikissa standardin mukaan tehdyissä Windows-ohjelmissa sähköpostia myöten.

Ainakin tekstiä voi siten siirrellä leikkaa- ja liimaa periaatteella täysin vapaasti ohjelmista toiseen. Myös esimerkiksi kuvia voi monien ohjelmien välillä siirrellä aivan samalla tavalla, mutta kuvien siirron mahdollisuus selviää usein vain kokeilemalla, sillä aivan kaikki ohjelmat eivät tue samoja kuvaformaatteja.

Muita lähes kaikissa Windows-ohjelmissa toimivia pikakomentoja ovat Ctrl + n ja Ctrl + o. Ensin mainittu komento avaa uuden tyhjän asiakirjan ja Ctrl + o:n avulla pääsee avaamaan kovalevyllä jo valmiina olevaa asiakirjaa tai kuvaa.

Känkkäränkkiäkin löytyy

Aivan kaikissa ohjelmissa kaikki nämä pikanäppäimet eivät toimi, sillä esimerkiksi joissakin Mac-puolelta siirretyissä ohjelmissa on perustoteutus edelleen Windowsille vieras.

Samoin monissa vanhemmissa heikommin nykyiseen 32-bittiseen Windows-maailmaan siirretyissä ohjelmissa ovat pikanäppäimet joskus erilaisia.

Esimerkiksi vanhoista 16-bittisistä Windows-versioista periytyvässä Windows 98:n omassa Muistiossa eli Notepadissa ei Ctrl + a -komento toimi lainkaan, vaan asiakirjan koko tekstin valinta pitää tehdä ylävalikon ´Valitse kaikki´-komennon avulla.

Nämä ovat kuitenkin selkeitä poikkeustapauksia ja pikakomennot toimivat ongelmitta valtaosassa Windows-ohjelmista ja uudemmissa Windows-versioissa.

Hallitse resurssit

Monet komennoista toimivat muuten myös Windowsin Resurssienhallinnassa, joten esimerkiksi tiedoston siirron kansiosta toiseen voit hoitaa myös aktivoimalla tiedoston kuvakkeen Resurssienhallinnassa ja painamalle Ctrl + x.

Nyt menet uuteen kansioon ja painat siellä Ctrl + v. Siirrettävä tiedosto muuten näkyy siirron aikana edelleen himmennettynä vanhassa paikassa, kunnes siirto on viety loppuun asti.

Kaikkien tietokoneenkäyttäjien hallittaviin ehdottomasti kuuluva pikanäppäinkomento on Alt + Tab eli Alt-näppäin ja tabulaattori, joka on näppäimistön vasemmassa reunassa oleva kaksinuolinen näppäin. Tämän komennon avulla pääset suoraan vaihtamaan sillä hetkellä aktiivisena olevien eri ohjelmien välillä.

luku1.4_alttabKomento toimii niin, että painat ensin Alt-näppäin pohjaan ja sitten painat tabulaattoria.

 Jos koneessa on useita eri ohjelmia käynnissä, pidä Alt-näppäin koko ajan pohjassa ja painele Tab-näppäintä kunnes esiin tulevassa valintataulussa on halutun ohjelman kuvakkeen ympärillä sininen neliö.

Kun haluttu ohjelma sitten on löytynyt, päästä irti Alt-näppäimestä. Tällöin valittu ohjelma nousee päällimmäiseksi ja aktiiviseksi.

Sulje ja sammuta

Samaa sukua on myös toinen kätevä Windowsin peruskomento Alt + F4. Tässä komennossa siis painetaan alarivin Alt-näppäimen kanssa yhtä aikaa ylimmän eli funktionäppäin-rivin F4-näppäintä.

Komento sulkee sillä hetkellä aktiivisena olevan asiakirjan tai ohjelman. Jos Alt + F4:n painelua jaksaa jatkaa tarpeeksi kauan, sammuttaa komento myös itse Windowsin ja koko koneen.

Suoraan ylärivin funktionäppäimistä toimii myös yleispätevä avunantaja eli funktionäppäin F1, jota painamalla pitäisi aina avautua ohjelman helppi- eli avustetiedosto. Windowsin työpöydällä painettuna F1 avaa Windowsin oman ohjeen.

F2-näppäin taas mahdollistaa pikakuvakkeiden nopean nimeämisen työpöydällä. Kun pikakuvake valitaan ja painetaan F2-näppäintä, voi pikakuvakkeelle kirjoittaa suoraan uuden nimen, tai muuttaa sen vanhaa nimeä.

F3-näppäin taas käynnistää työpöydällä painettuna Windowsin etsi-toiminnon.

F5-näppäinkin on aivan hyödyllinen, sillä se on virkistysnappula, joka saattaa näytön tilanteen ajan tasalle, jos annettujen komentojen vaikutus ei heti välity näyttöön asti.

Tulosta näyttö

Funktionppäinten perässä majaileva Print Scrn -näppäinkin on aivan käyttökelpoinen, sillä sen painallus siirtää kuvan koko sen hetkisestä työpöydästä leikepöydälle bittikarttakuvana.

Kuva voidaan siirtää sitten mihin tahansa kuvankäsittelyohjelmaan (vaikkapa Windowsin Paintiin, jos muuta ei ole käytettävissä) yksinkertaisesti avaamalla ohjelma ja painamalla Ctrl + v.

Jos Print Scrn -näppäintä painetaan yhtä aikaa Alt-näppäimen kanssa Windows kaappaa leikepöydälle vain aktiivisen ikkunan sisällön, edellyttäen tietysti, että jokin ikkuna on sillä hetkellä aktiivisena.

Apua nettiinkin

Hiirtä ei tarvitse haroa Internetissäkään liikkuessaan, sillä sekä Explorerissa että Netscapessa toimii näppäinkomento Alt + nuolinäppäin. Painamalla yhtä aikaa Alt-näppäintä ja eteen tai taaksepäin osoittavaa nuolinäppäintä pääsee kulkemissaan sivuissa eteen- ja taaksepäin ilman hiiren käyttöä.

Lopuksi muistutetaan vielä, että se Ctrl ja Alt-näppäinten välissä useimmissa näppäimistöissä majaileva Windowsin tunnuksella varustettu näppäinkään ei ole aivan hyödytön kapine. Yksinään painettuna se avaa Käynnistä-valikon, Win + E taas avaa Resurssienhallinnan, Win + F ‘Etsi’-toiminnon ja Win + R taas Suorita’-toiminnon.

 

Sivujen suunnittelu: T:mi Bittitohtori

[ALOITA TÄSTÄ!] [1. WINDOWS] [1.1 Versiot] [1.2 Oikea nappi] [1.3 Pikakomennot] [1.4 Päätteet] [1.5 Moniajo] [1.6 Osiointi] [1.7 Päivitykset] [1.8 Eheytys] [1.9 Apuohjelmat] [1.10 Lisäavut] [1.11 Sähköposti] [1.12 Salasanat] [1.13 DOS] [1.14 Linux] [1.15 Vista] [1.16 IE7] [1.17 Palautus]

Google
 

 

Etsi tästä sivustosta haun tarjoaa FreeFind
 

Etsi tästä sivustosta haun tarjoaa FreeFind