6.5 Käsittely

 

 

      RAKASTA TIETOKONETTASI- Kansalaisen tietotekniikkatieto

Digitaalisessa muodossa olevia omia kuvia saadaan nykyisin lähinnä kahdesta eri lähteestä. Digikamerat tuottavat jo filmikameran kuvien kanssa laadultaan täysin kilpailevia otoksia ja toisaalta valmiita filmikuvia voidaan skannata skannerilla digitaaliseen muotoon.

luku.6.5_vuodetKun käsiteltäviksi halutut kuvat on saatu tietokoneelle, kannattaa ensin uhrata hieman aikaa niiden järjestelemiseen. Jokaiselle vuodelle voi tehdä oman kansionsa ja näihin alikansioita joko aivan kuukausien tai isompien tapahtumien mukaan. Parasta tietysti olisi, jos kaikki kuvat jaksaisi heti niitä koneelle siirrettäessä nimetä aihetta kuvaavilla nimillä.

Kuvatiedoston uudelleennimeämistä helpottava pikkuvinkki on F2-funktionäppäin. Kun olet valinnut uudelleennimettäväksi halutuamasi tiedoston Resurssienhallinnassa, paina sitten vain aivan näppäimistön ylimmän näppäinrivin F2-painiketta. Tällöin tiedoston nimikenttä muuttuu mustatuksi. Vanha nimi katoaa, jos aloitat suoraan kirjoittamisen.

Tiedostojen nimeämisessä saat vain olla tarkkana, ettei hävitä tiedostopäätteitä, jos tiedostopäätteet on säädetty näkymään koneessasi. Luvussa 1.4 on kerrottu miten saat tiedostopäätteet näkyviin tai pois näkyvistä.

Ongelmaa ei kuitenkaan ole, kun vain aina muistaa, että viimeisen pisteen jälkeiset kolme tai neljä kirjainta eli .jpg, .jpeg, .gif tai .tiff pitää aina jättää tiedostonnimeen, vaikka muu osa muutettaisiinkin, muutoin kuva ei enää aukea. Jos kuitenkin pääte on tullut hävitettyä, voi sen kirjoittaa itsekin takaisin.

Kuvat käsittelyyn

Kuvankäsittelyohjelmia on kymmeniä erilaisia, mutta tässä keskitytään tässäkin sivustossa jo moneen kertaan mainittuun mainioon IrfanView-ohjelmaan ja luvun lopussa esitellään myös Googlen mainio Picasa. Irfanviewin avulla voit tehdä useimmat kuvankäsittelyn perusasiat aivan hyvin, etkä välttämättä tarvitse satoja euroja maksavia PhotoShoppeja.

IrfanView kysyy asennusvaiheessa haluatko antaa erilaiset mediatiedostomuodot ohjelman haltuun ja kaikki mahdolliset tiedostomuodot tosiaan kannattaa antaa tämän ohjelman hoitoon. IrfanView nimittäin on loistava apuväline nimenomaan tiedostojen katselussa.

Nyt voit avata kuvatiedoston IrfanViewiin, kun vain kaksoisnapautat tiedostoa Resurssienhallinnassa. Toinen mahdollisuus on, että käynnistät IrfanViewin ja valitset ’File’-valikosta komennon ’Open’, jolloin pääset kaivamaan haluamasi kuvatiedoston esiin.

Välillä lyöntiä

IrfanView on suorastaan loistava väline kuvatiedostojen katseluun. Kun avaat jostain kansiosta ensimmäisen kuvatiedoston, pääset katselemaan kansion seuraavaa kuvaa kun vain painat välilyöntiä.

Takaisin edelliseen kuvaan pääset näppäimellä, jonka hieno suomenkielinen nimi taitaa olla askelpalautin.  Kyseessä on tuo numerorivillä viimeisenä oikeassa reunassa oleva hieman isompi näppäin, jossa on vasemmalle osoittava nuoli.

Kaikista kansiossa olevista kuvista saat näkyviin sormenpääkuvat, kun painat näppäimistöltä T-kirjainta. Tällöin näytön oikeaan reunaan ilmestyvät nauhana kaikkien samassa kansiossa olevien kuvien pienoiskuvat. Saat ne pois näkyvistä, kun painat vain uudelleen T-näppäintä.

Koot säätöön

Näytettävien sormenpääkuvien koon voit itse säätää mieleiseksesi sormenpääkuvaikkunan yläreunassa olevasta omasta ’Options’-valikosta, kun valitset vielä erikseen ’Set thumbnail options’-vaihtoehdon. Täällä ’Thumbnail size’-valikossa voi vapaasti määrätä minkä kokoisina sormenpääkuvat esitetään.

IrfanViewin Thumbnails-valikon ’File’-kohdassa on tarjolla valtava määrä työkaluja, joilla voit vaikkapa aloittaa dia-esityksen valituista kuvista (’Start slideshow with selected thumbnails’).

Mukaan haluamasi kuvat voit valita niin, että napautat peräjälkeen control-näppäin pohjassa mukaan haluamiasi kuvien sormenpääkuvia. Valitut sormenpääkuvat voi myös tallettaa joko yhdeksi kuvaksi, joukoksi erillisiä sormenpääkuvia tai HTML-tiedostoksi.

Kääntämään

luku.6.5_komennotUsein ensimmäinen tehtävä kuvankäsittelyssä on pystykuvana kuvatun, mutta koneella vaakana olevan kuvan kääntäminen oikein päin. IrfanViewissä tämä onnistuu yksinkertaisesti niin, että painat näppäimistöltä L- tai R-kirjainta kuvan ollessa ohjelmassa avoinna. L-kirjain kääntää kuvaa vasempaan ja R oikeaan. Kuvan voi kääntää myös ylä- ja alasuunnassa näppäimillä V ja H. Samat komennot löytyvät myös ohjelman ’Image’-ylävalikosta.

Toinen perustoiminto on kuvan rajaaminen. IrfanViewissä tämäkin onnistuu todella helposti. Kun olet avannut kuvan, paina vain hiiren nappi pohjaan siinä kohdassa, josta haluat aloittaa kuvan rajaamisen. Pidä nyt hiiren nappi pohjassa ja vedä suorakulmio sen alueen yli, jonka haluat säilyttää.

luku.6.5_rajausKun päästät hiiren napin irti, jää kuvaan selvästi erottuva rajausneliö. Jos ensimmäinen veto ei onnistu, voit yrittää uudelleen niin monta kertaa kuin haluat, kun vain ensin napautat hiirellä kuvaan jonnekin rajatun alueen ulkopuolelle ja aloitat alusta uudelleen. Viimeksi tehty valinta jää kuvaan odottamaan, kun päästät irti hiirestä.

Itse kuvan rajauksen teet komennolla Ctrl + Y eli painat halutun kuva-alueen valinnan jälkeen yhtä aikaa Control ja Y-näppäimiä. Valinnan voit tehdä myös ylävalikon ’Edit’-valikon kohdasta ’Crop selection’. Tällöin kuvasta leikkaantuu pois se kuva-alue, jota ei äsken valittu ja jäljelle jää vain valintaneliön sisällä ollut kuva-alue.

Katua saa

Jos sittenkin tulet katumapäälle, ei mitään ole vielä menetetty. Kun painat näppäinyhdistelmää Ctrl + Z (tai valitset ’Edit’-ylävalikosta kohdan ’Undo’), palautuu kuva aivan entiselleen.

Nyt kuvaa on muutettu jo sen verran, ettei tehtyä työtä enää haluaisi menettää. Viisainta on tehdä kuvasta kokonaan uusi kopio, jolloin alkuperäinen kuva on edelleen aina jäljellä, jos jokin menee pieleen.

luku.6.5_save_as

Uuden kopion teet Irfanviewissä ’File’-ylävalikon komennolla ’Save as’ tai pikanäppäimellä S. Jos valitse komennon ’Save’ (tai pikakomennon Ctrl + S) muutokset tehdään alkuperäiseen tiedostoon.

’Save as’ -komento avaa tallennusikkunan, jossa voit antaa kuvalle uuden nimen ja valita vapaasti sen tallennuskansion. Oletusarvoisesti avautuu aina se kansio, johon ohjelmalla on viimeksi kuvia tallennettu.

Tiffiä käsitellään

Jos kuvaa aiotaan vielä käsitellä uudelleen, se kannattaa tallettaa käsittelyn ajaksi tiff-muotoon ja vasta käsittelyn päätyttyä uudelleen jpg-kuvaksi. Jpg-muotoista kuvaa kun pakataan joka tallennuskerralla uudelleen ja se alkaa pian näkyä kuvanlaadussa.

luku.6.5_jpg
Tallennusmuodon valinta onnistuu tallennusikkunan alimmalta ’Tallennusmuoto’-riviltä. Tässä lukee oletusarvoisesti ‘JPG-JPEG -files’, mutta kun painat rivin päässä olevaa pientä nuolta, pääset valitsemaan pitkästä luettelosta haluamasi, joka siis on tässä tapauksessa alin ’TIF Tagged Image Format’.

Lopuksi kuva kannattaa kuitenkin säilytystilan säästämiseksi tallettaa .jpg -muodossa. Tällöin kannattaa itse valita pakkaustiheys, jonka valinta onnistu tallennusvalintaikkunan alareunan kohdasta ’Options’.

luku.6.5_optionsKun ensin valittuna on ‘JPG-JPEG -files’-tallennus, esiin tulee valintaikkuna, jossa on ’Save quality’ -jana, josta voit vapaasti hiirellä valintakahvaa vetämällä valita kuvan pakkaustason. Ikkunan muista kohdista ei tarvitse normaalisti piitata.

Jos kuva tulee nettisivuille, voit valita jopa 40 tai 50 prosentin pakkauksen, mutta normaalisti hyvä pakkaussuhde on 75-85 prosentin välillä. Tällöin kuvatiedosto pienenee, mutta kuvan yksityiskohdat eivät vielä kärsi.

Rajat selville

Kuvaa voidaan osaavassa kuvankäsittelyohjelmassa muokata lähes rajattomasti. Vallan toinen asia sitten on kuinka paljon kuvaa kannattaa käsitellä.

Tavallisen ihmisen monitoria ja tulostinta on harvoin kalibroitukaan niin, että ruudulla tehtävät värikorjailut lopulta välittyisivät tarkoitetulla tavalla tulostettavaan lopputulokseen.

Yli- ja alivalottuneidenkin kuvien kohdalla on selvät rajat siinä mitä kuvan käsittelyllä voidaan tehdä. Ylikäsitelty kuva on helposti jopa huonompi kuin alkuperäinen.

IrfanView ei tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia kuvan värikorjailuun kuin monet maksulliset kilpailijansa, mutta eräitä perusjuttuja voi silläkin aivan hyvin tehdä.

Värit kuntoon

luku.6.5_enhance
Esimerkiksi kuvan värejä pääset korjailemaan ’Image’-ylävalikon komennolla ’Enhance colours’. Saman komennon saat myös suoraan, kun painat yhtä aikaa Shift-näppäintä ja G-kirjainta.

Tämä Shift+G -komento avaa ’Enhance colours’ -ikkunan, jossa voit suoraan liukusäätimillä muuttaa kuvan kirkkautta ’Brightness’-säätimellä, säätää kontrastia ’Contrast’-säätimellä ja virittää kuvan gamma-korjausta ’Gamma correction’-säätimellä.

Näiden säätimien vieressä on kolmen päävärin väritasapainoa säätävät ’Color balance’-säätimet, jollaiset on erikseen punaiselle, vihreälle ja siniselle.

Mukana on kätevä esikatseluikkuna, jossa näet reaaliajassa tekemiesi muutosten vaikutukset itse kuvaan. Vasemmassa yläreunassa näkyy koko ajan alkuperäinen kuva ja oikeassa yläreunassa kuva liukusäätimillä tehtyjen muutosten jälkeen.

Hyväksi havaitut muutokset siirtyvät alkuperäiseen kuvaan vasta, kun painat ’Apply to original image’ -painiketta tai OK-painiketta. Näillä on se ero, että OK-painike myös sulkee värikorjailuikkunan.

Varovaisuutta tarvitaan

Värikorjailujen kanssa pitää kuitenkin yleensä olla hyvin varovainen, eikä säätimiä kannata käsitellä kovin railakkaasti. Muutoksia on hyvä aina välillä tarkastella myös itse kuvassa  ’Apply to original image’ -painikkeen avulla, jolloin vasta todella kunnolla näkee muutoksien vaikutuksen.

Jos itse kuvaan jo tehty muutos ei sittenkään vaikuta hyvältä, se on helppo peruuttaa näppäinyhdistelmällä Ctrl+Z tai ’Edit’-ylävalikon kohdasta ’Undo’.

Kaikkia säätimiä siis voi ja kannattaakin kokeilla vapaasti ja omaa järki ja arvostelukyky ovat parhaat mahdolliset mittarit, kun arvioit lopputulosta. Useimmiten paras jälki syntyy kuitenkin hyvin hienovaraisilla korjauksilla.

Koko näyttö käyttöön

Tässä vaiheessa on välillä hyvä kertoa, että saat kuvat koko näytön suuruiseksi hyvin yksinkertaisesti. Paina vain F-kirjainta näppäimistöllä, kun IrfanViewiin on avattuna jokin kuva.

Tällä komennolla saat helposti ruudun kokoa isommat kuvat kerralla nähtäviksi, mutta toisaalta komento myös suurentaa pienet kuvat koko ruudun kokoisiksi, jolloin erilliset pikselit alkavat helposti näkyä.

Sama komento löytyy ’View’-ylävalikon kohdasta ’Fit images to desktop’. Kuva palaa onneksi alkuperäiseen kokoonsa yhtä helposti, kun painat F-kirjainta näppäimistöltä uudelleen.

Terävämpiä kuvia

Kuvan terävöittäminen antaa usein ainakin näytöltä katseltaville kuville uutta eloa. Tämä ’Sharpen’ -komento löytyy ’Image’-ylävalikosta ja sen voit antaa myös näppäinkomennolla Shift+S.

Tämänkin komennon kanssa saa olla tarkkana, sillä IrfanViewissä ei voi täältä annetulla komennolla säätää terävöittämisen määrää, kuten useimmissa maksullisissa ohjelmissa voi tehdä. Jos sellainen ohjelma on käytössä, kannattaa muuten sieltä etsiä komento ’Unsharp mask’ ja käyttää mieluummin sitä, sillä tuo komento antaa suoraa ’Sharpen’-komentoa siistimmän ja tasaisemman jäljen.

Edellä kerrottujen komentojen avulla tuotetaan valokuvaa sellaisenaan parantavia muutoksia, mutta paljon villimmätkin muutokset onnistuvat IrfanViewillä. Värikuvan voi esimerkiksi muuttaa mustavalkoiseksi ’Image’-valikon komennolla ’Convert to greyscale’.

Tätä kannattaa kokeilla, sillä yllättävän moni kuva onkin itse asiassa tehokkaampi mustavalkoisena. ’Image’-valikossa on myös komento ’Negative’, jolla kuvan voi muuttaa negatiivikuvaksi.

Efektit peliin

Vielä rajummin muutat kuvaa efekteillä. Koko tarjolla olevan efektivalikoiman saat esiin pikanäppäimillä Ctrl+E tai ’Image’-ylävalikon kohdasta ’Effects’.

luku.6.5_browser
Kun viet hiiren tämän vaihtoehdon päälle, avautuu lisävalikko, jonka ylimpänä kohtana on ’Effects browser’. Tämä vaihtoehto avaa ikkunan, jossa voit suoraan tarkastella miten kukin efekti vaikuttaa itse kuvaan.

Taas ovat tarjolla alkuperäinen ja muunneltu kuva, mutta nyt niiden alla on syöttöruutuja, joissa voit säätää suoraan efektin voimakkuutta ja laatua. Efektin voit jälleen siirtää alkuperäiseen kuvaan ’Apply to original image’ -painikkeella tai OK-painikkeella.

Liikevaikutelmaa

Tarjolla olevista efekteistä ensimmäinen eli ’Blur’ heikentää kuvan terävyyttä ja sillä voit aikaansaada esimerkiksi liikevaikutelman. ’Emboss’ muuttaa kuvan korkokuvaksi ja sillä voit tuottaa hyvin erikoisen näköisiä kuvia. ’Oil paint’ muuttaa kuvan öljyvärimaalauksen näköiseksi ja tämäkin vaikutelma voi joskus olla hyvin miellyttävä.

’Edge detection’-filtteri etsii kuvasta värialueiden reunat ja tuottaa hyvin taiteellisia tuloksia. ’Explosion’-filtterin läpi ajettu kuva taas muuttuu kuin maitolasin läpi katselluksi. ’Pixelize’ pikselöi kuvan eli tekee siitä harvemman ja on hyvin vaikea nähdä mihin sitä voisi todellisuudessa käyttää.

’Sharpen’ tuottaa saman kuvan terävöittämisen kuin erillinen ’Sharpen’-komento, mutta täällä terävöinnin määrän voit itse määrätä antamalla lukuarvon ’Value’-ruutuun.

’Fine rotation’ -filtterillä kuvaa voidaan kääntää vapaasti ja ’3D-button’ luo kuvaa reunukset, jotka luovat kuvaan syvyysvaikutelman.

Viimeinen ’Red eye reduction’ -vaihtoehto lupaa poistaa punasilmäisyyden, mutta todellisen käyttökelpoisen tuloksen saaminen voi vaatia melko pitkää arvojen säätämistä ääriarvoina olevien -127:n ja +127:n välillä.

Ylipäätään varsinaiset efektit ovat harvoin käyttökelpoisia todellisessa elämässä, mutta niillä leikkiminen in helppoa ja halpaa hupia. Esimerkiksi oikein säädetyllä ’Oil paint’ -komennolla ja hyvällä väritulostimella tuotat helposti tuloksen, jota oudompi voi hyvin luulla oikeaksi öljymaalaukseksi.

Lisäosat mukaan

Varsinaisen Irfanview-ohjelman lisäksi kannattaa netistä ehdottomasti imuroida myös erilaisia mukavia lisäosia sisältävä plug-in -tiedosto, jota pääset lataamaan kun painat etusivulla ’English version’ -linkkiä.

Seuraavaksi seuraa aukeavalla uudella sivulla ’Download’-linkkiä sivun vasemmassa reunassa ja paina sitten vielä aukeavan uuden sivun oikeassa yläreunassa olevaa ’Plugins’-linkkiä.

Paina täällä ’Alternate download site:’ -tekstin vieressä olevaa ’alla plug-ins.exe’-linkkiä, jolloin lataaminen käynnistyy. Kun tiedosto on kopioitu koneellesi, vain tuplaklikkaat tiedostoa resurssienhallinnassa ja se asentuu koneellesi.

Plug-inien avulla IrfanView muuttu täydelliseksi multimediavälineeksi, jolla voit esimerkiksi soittaa myös kaikki äänitiedostot mp3-tiedostot mukaanlukien. Monet jäljempänä olevista ominaisuuksista edellyttävät myös tämän tiedoston lataamista, joten se kannattaa itse asiassa hakea ennen kuin jatkat tästä eteenpäin.

Arkielämä helpommaksi

IrfanViewin valikoista löytyy melkoinen määrä aivan arkielämässä käyttökelpoisia ominaisuuksia. Pelkän W-näppäimen painallus käynnistää ikkunan, jossa voit luoda diaesityksen eli ’Slideshown’  kuvatiedostoistasi.

Esitykseen tulevat kuvat voit valita ’Kohde’-ikkunassa, kun napautat halutut kuvat aktiivisiksi ja painat ’Slideshow file’-ikkunan vieressä olevaa ’Add’-painiketta. ’Play’-painike sitten käynnistää diaesityksen, jonka voit keskeyttää koska tahansa, kun painat näppäimistöllä ’Esc’-painiketta.

Kohdassa ’Slide advancement’ voit muuttaa oletuksena olevan 5.00 sekunnin mittaisen kuvien vaihtumisvälin pienemmäksi tai suuremmaksi, kun muutat kohdassa ’Automatic advancement’- näkyvää arvoa.

Näin tehdyn diaesityksen voit myös tallettaa vaikkapa anopille lähetettäväksi, kun painat slideshow -ikkunassa ’Save as EXE/SCR-file’ -painiketta. Nyt aukeaa ikkuna, jossa voit valita talletatko esityksen itsestään käynnistyväksi EXE-tiedostoksi vai Windowsin näytönsäästäjäksi eli SCR-tiedostoksi.

Jos talletat esityksen EXE-tiedostoksi komennolla ’Create EXE-file’, voit katsella sitä myöhemmin, kun vain kaksoisnapautat tallennettavan exe-tiedoston nimeä sen uudessa sijaintipaikassa. Mukaan haluttavista kuvista tallennetaan kopio EXE-tiedoston sisään ja voit lähettää tämän EXE-tiedoston vaikkapa sähköpostin liitteenä kenelle haluat.

SCR-vaihtoehto taas tekee omista kuvistasi näytönsäästäjän, jonka voit sitten asettaa Windowsin näytönsäästäjäksi, jolloin omat kuvasi pyörivät koneella, aina kun sitä ei käytetä.

Haluttu esitys syntyy, kun valitset ensin tallennuspaikan ’Save results to folder’-ikkunassa ja annat sille nimen ’Result file name’-ikkunassa. Jos mitään valintoja ei tehdä menee tiedosto C:n juureen nimellä ’Myslideshow’. Kun olet valinnat tehnyt, niin painat vain ’Create’-nappia ja esitys tai näytönsäästäjä syntyy.

Kertarysäys

Eräs IrfanViewin käteviä ominaisuuksia on mahdollisuus muuttaa kertaheitolla suuri määrä jossakin tietyssä kuvamuodossa olevia kuvia toiseen kuvamuotoon tai muuttaa niiden nimiä. Ominaisuus on kätevä, jos esimerkiksi bmp-bittikarttoina olevia kuvia pitää muuttaa nettikäytössä kelpaavaan jpg-muotoon.

Tämä ’Batch Conversion/Rename’ -komento löytyy ylävalikon ensimmäisestä ’File’-valikosta tai se käynnistyy yksinkertaisesti, kun painat näppäimistöltä B-kirjainta.

Nyt aukeaa ikkuna, jossa valitaan samalla tavalla kuin diaesityksessä mukaan haluttavat kuvat ’Kohde’-ikkunasta ’Add’-painikkeen avulla, kun halutut kuvat ovat ensin aktiivisena.

Seuraavaksi laitat kohtaan ’Output directory’ sen kansion osoitteen, johon halua muutetut tai uudelleennimetyt kuvat. Seuraavaksi valitset muutetaanko vai nimetäänkö ne vain uudelleen kohdassa ’Work as’. Valitse ’Batch conversion’, jos haluat muuttaa kuvia ja ’Batch rename’, jos haluat vain nimetä kuvat uudelleen.

Viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin valinta on ’Output format:’. Tässä on tarjolla alasvetovalikko, jossa vaihtoehtoina ovat kaikki IrfanViewin ymmärtämät kuvamuodot. ’Options’-kohdasta voit sitten säätää esimerkiksi jpg-kuvien pakkaussuhteen haluamaksesi. ’Set advanced options’ -painikkeen avulla pääset säätämään todella tarkasti luotavien uusien kuvakopioiden kokoa ja muutostapaa.

Jos valittuna on nimeäminen, ovat edelliset kohdat harmaana, eikä niissä voi tehdä valintoja, vaan nyt valittavana on vain ’Set rename options’-painike. Tämä painike avaa ikkunan, jossa voidaan antaa uudelleennimeämisessä annettavam uuden nimen ja numerosarja.

Muunnos tai uudelleennimeäminen käynnistyy, kun painat ikkunan vasemmassa yläreunassa olevaa ’Start’-painiketta.

Ruudut talteen

IrfanViewissä on myös helppokäyttöinen ruutukaappaus-toiminto, jolla saa kaapattua kuvan mistä vain tietokoneen ruudulla olevasta kohteesta. Käynnistät toiminnon C-näppäimen painalluksella.

Nyt avautuu ikkuna, jossa valitset kaappauksen toteutustavan. ’Capture Area’ -kohdassa voit säätää minkä alueen haluat mukaan ja ’Capture method’-kohdassa voit itse säätää miten kaappaus käynnistetään.

Oletusarvona on näppäinyhdistelmä CTRL + F11. Kun nyt painat ikkunan alareunassa olevaa ’Start’-nappia niin pääset käynnistämään ruutukaappauksen tällä näppäinyhdistelmällä heti kun olet siihen valmis.

Picasasta apua moneen pulmaan

luku.6.5._picasa-logo 

Myös hakujätti Google on innostunut jakelemaan täysveristä kuvankäsittelyohjelmaa ilman minkäänlaista rahakorvausta.

Tämä jo kakkosversioon ehtinyt Picasa-niminen ohjelma tarjoaa ilmaiseksi monia sellaisia ominaisuuksia, joita kaikissa kaupallisissa ohjelmissa ei ole vielä edes nähty. Ohjelma on nyt tarjolla myös suomen kielellä.

Jos haluat itse nähdä mistä on kysymys, seuraa alla olevaa linkkiä:

 

ja paina ’Lataa Picasa’ –linkkiä. Tallenna sitten tiedosto kovalevyllesi. Latausisivusto tunnistaa automaattisesti käyttöjärjestelmäsi kielen ja antaa oikeankielisen asennuspaketin automaattisesti.

Kun picasa-2-setup-current.exe –niminen lataustiedosto on kokonaan latautunut, suorita asennus normaaliin tapaan. ‘Hyväksyn’, ’Asenna’ ja ’Valmis’ –painikkeiden painalluksen jälkeen sovellus on asentunut koneellesi.

Ensimmäisellä käyttökerralla Picasa haluaa etsiä koneessasi jo olevat kuvatiedostot. Voit valita joko koko koneen kovalevyn tutkimisen tai vain Omat tiedostot -kansion käsittelyn.

Picasa tekee sitten löytämistään kuvatiedostoista helposti selattavissa olevan gallerian, jossa kaikki kuvat ovat kauniisti järjestettyinä kansioittain kunnon kokoisina sormenpääkuvina.

Kuvat kehiin

luku.6.5_picasa-tuoPicasa helpottaa myös kuvien siirtämistä digikamerasta tietokoneelle. Ohjelma tunnistaa automaattisesti, kun koneeseen yhdistetään kamera tai kuvia sisältävä kortti sujautetaan koneessa olevaan lukuasemaan.

’Tuo’ –painike käynnistää kuvien etsimisen ja aivan ohjelmaikkunan oikeassa alareunassa oleva ’Valmis’ –painike käynnistää varsinaisen kuvien kopioimisen kortilta tai kamerasta tietokoneelle.

Anna sitten ’Nimi´-kohdassa kuvaava nimi kuvakansiolle. Uusi ’Valmis’ –painikkeen painallus viimeistelee homman.

Kuvat menevät ainakin XP-koneessa oletusarvoisesti ’Omat tiedostot’ –kansion ’Omat kuvatiedostot’ –alikansioon. Voit kuitenkin vaihtaa ohjelman asetuksista tallennuspaikan haluamaksesi. Tosin jostain syystä ei ohjelma suostunut pitämään muistissaan asetusta, jossa kuvat olisi talletettu automaattisesti verkossa olevalle palvelimelle.

Kun kuvat on etsitty, voit aloittaa Picasaan tutustumisen. Koneestasi löytyneet kuvat ovat nyt Picasassa aikajärjestyksessä kansioittain sormenpääkuvina tarkasteltavina ja voit avata kuvan katseltavaksi vain kaksoisnapauttamalla sen pikkukuvaa. Oikean nuolinäppäimen painallus avaa seuraavan kansiossa olevan kuvan tarkasteltavaksi.

Kun kuva on avattu katseltavaksi, tulee ohjelman alereunaan liuta painikkeita, joilla voit suoraan tulostaa kuvan, lähettää sen sähköpostilla, tehdä useamman kuvan kollaasin tai esimerkiksi lähettää kuvan Hello-palveluun internetiin kaiken kansan ihasteltavaksi.

Korjailemaan!

Epäonnistuneen kuvan korjaamiseen on myös tarjolla runsaasti vaihtoehtoja. Voit rajata ja suoristaa kuvaa, poistaa punasilmäisyyttä ja muutella kuvan värisävyjä sydämesi kyllyydestä.

Kun palaat ohjelman pääikkunaan ’Palaa Arkisto-näkymään’ –painikkeella, voit katsella haluamasi kuvakansion sisällön diaesityksenä ’Diasarja’ –painikkeen painalluksella. ’Aikajärjestys’ –painike avaa kuvakirjastoosi uudenlaisen näkymän, jossa kuvat ovat aikajanalla ja aktiivisena olevan kansion ensimmäinen kuva on taustakuvana. Kansion kaksoisnapautus avaa jällen diaesityksen.

luku.6.5_picasa-luoPicasalla teet helposti kuvistasi myös näytönsäästäjän ’Luo’ –ylävalikon kohdasta ’Näytönsäästäjä’. Sovellus sisällyttää automaattisesti näytönsäästäjään kaikki aktiivisena olleet kuvat ja asettaa tuotoksen tarjolla koneen näytönsäästäjien joukkoon nimellä ’Picasa 2 Sceen Saver’. 

Samasta ’Luo’ –ylävalikosta löytyy myös ’Leike’–vaihtoehto. Sillä voit tehdä valitsemistasi kuvista elokuvan, jossa kamera zoomailee kuvia.

 

Sivujen suunnittelu: T:mi Bittitohtori

[ALOITA TÄSTÄ!] [6. KUVAA] [6.1 Apulaitteet] [6.2 Ohjelmat] [6.3 Tiedostot] [6.4 Videot] [6.5 Käsittely] [6.6 Nettikamera] [6.7 Postitus] [6.8 Oma säästäjä] [6.9 Picasa] [6.10 Google Video] [6.11 YouTube] [6.12 Super]

Google
 

 

Etsi tästä sivustosta haun tarjoaa FreeFind
 

Etsi tästä sivustosta haun tarjoaa FreeFind