8.3 Ympäristö

 

 

      RAKASTA TIETOKONETTASI- Kansalaisen tietotekniikkatieto

Tietotekniikan kehitys on ollut ympäristön ja luonnon kannalta eräs ehdottomasti positiivisimpia asioita viimeisten parinkymmenen vuoden aikana.

Tietotekniikkaa hyväksi käyttäen on kehitetty erilaisia entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja lähes kaikilla elämänalueilla.

Tietotekniikan kehityksen kautta on myös korvattu suoraan raaka-aineiden kulutusta tuomalla käyttöön uusia entistä vähemmän raaka-aineita kuluttavia vaihtoehtoja. Tietotekniikan avulla on kulutustakin pystytty suuntaamaan niin, se rasittaa ympäristöä aivan eri tavalla kuin vanhat kulutustottumukset.

Virtuaalimaailmojen rakentamiseen ei tarvita öljyä, muovia tai terästä, vaan virtuaaliset todellisuudet voidaan rakentaa muutamalla watilla sähkövirtaa.

Näkyvimmät tietotekniikan tuomat ekologiset edut liittyvätkin luonnollisesti tuotteisiin, joissa todellinen tuote voidaan kokonaan korvata biteistä rakennetulla virtuaalituotteella. Esimerkiksi musiikkiteollisuudessa voidaan öljystä valmistetusta muovista tehdyt cd-levyt korvata haluttaessa kokonaan bittien myynnillä internetin kautta.

Tosin vanhoillinen musiikkiteollisuus panee tässä asiassa edelleen ankarasti hanttiin, sillä tekijänoikeuksien hallinta muuttuu bittimaailmassa huomattavasti vaikeammaksi kuin konkreettisten cd-levyjen kohdalla.

Öljyä säästyy

Nyt kuitenkin on tietotekniikan kehitys jo saanut aikaan sen, että vanhat lp-levyt on pystytty korvaamaan cd-levyillä, joiden valmistukseen raaka-aineita eli lähinnä öljyä kuluu murto-osa lp-levyjen valmistuksesta.

Sama kehitys on edessä myös elokuvien levityksessä, kun sadat miljoonat kömpelöt VHS-kasetit korvataan DVD-levyillä, joiden valmistus kuluttaa raaka-aineita ratkaisevasti VHS-kasetteja vähemmän.

Myös elokuvien levitys voidaan pian siirtää kokonaan bittimuotoon internetin kautta tapahtuvaksi. Tämä tosin edellyttää sitä, että laajakaistayhteydet tulevat kaikkien saataville ja elokuvillekin pystytään luomaan levitysmuoto, joka takaa elokuvien tekijöiden tekijänoikeudet.

Lehdetkin bittimuotoon

Samalla tavalla voidaan lehtien julkaisemisesta tulevaisuudessa haluttaessa jättää kokonaan ympäristöä raskaasti rasittavat painatus ja jakelu pois. Niin sanoma- ja kuin aikakauslehdetkin voitaisiin jo  nyt niin haluttaessa jaelle tilaajille suoraan sähköisessä muodossa.

Tilaajat voivat sitten itse päättää minkä osan lehdestä he haluavat todella tulostaa paperille tarkempaa lukemista varten ja mitkä osat vain silmäillä sähköisessä muodossa.

Itse asiassa on jo käytössä tekniikoita, joilla lehti voitaisiin vaikka heti haluttaessa toimittaa tilaajalle sähköisessä muodossa, mutta ulkonäöltään aivan nykyisten lehtien kaltaisena.

Alalle suurella rahalla rakennettu painatuksen ja jakelun infrastruktuuri on kuitenkin sellainen hidaste, ettei kustantajilla ole kovin suurta halua lähteä seikkailemaan sähköisen jakelun maailmaan.

Sukupolvet vaihtuvat

Toisaalta nyt on vasta kasvamassa sukupolvi, joka on tottunut lukemaan asioita tietokoneen ruudulta ja joilla on todellinen valmius hyödyntää tällaisia sähköisiä palveluita.

Itse asiassahan lehdet eivät kuitenkaan ole olemassa myydäkseen käytettyä painopaperia asiakkailleen, vaan välittääkseen asiakkailleen tekstimuodossa olevia uutisia, viihdettä ja mainosviestejä.

Paperi on vain väline, jolla tämä tavoite on tähän asti saavutettu. Sähköisessä muodossa oleva lehti ajaa aivan saman tehtävän, mutta ympäristöystävällisemmin.

Hinnat alas

Sähköinen lehti voidaan myydä selkeästi edullisemmin kuin paperille painettu. Kun kaikki painatukseen ja jakeluun liittyvät kulut jäävät pois, niin hintaa voidaan roimasti tiputtaa ilman, että julkaisijan tarvitsee yhtään tinkiä omista katteistaan.

Maailmantalouden kannaltahan on aivan sama mitä kulutetaan, kunhan kulutetaan ja raha pysyy liikkeessä, eikä jää patjan alle makaamaan.

Yrityksen tuloksenkin kannalta on aivan sama tulevatko markat sisään sähköisistä palveluista, vai käsin kosketeltavista konkreettisista tuotteista. Bittien kuluttaminen rasittaa ympäristöä kuitenkin ratkaisevasti vähemmän kuin todellisten esineiden hankkiminen.

Kulutus muuttuu

Ekologiselta kannalta yhtä tärkeä asia kuin bittimuotoisten tuotteiden leviäminen ovat uuden tekniikan mukanaan tuomat uudet kulutustottumukset.

Valtavat määrät raaka-aineita jää jalostamatta tuotteiksi ja samalla tulevaksi jätteeksi jo sen takia, että nuoret ja muutkin ihmiset istuvat tietokoneensa ääressä, eivätkä vietä aikaansa kuluttamassa tavaroita.

Valtava määrä luonnonvaroja säästyy myös silläkin, että useimpien murkkuikäisten ja nuorten toivelahjat ovat nykyisin olemattomia muovikiekkoja, jotka on pakattu bittejä täyteen, eivätkä konkreettisia muovista ja pellistä taivuteltuja tavaroita.

Myös nuorten kulutustottumukset suuntautuvat yhä enemmän aineettomiin hyödykkeisiin. Tietoliikennekulut eli matkapuhelimet ja internetin käyttö ahmaisevat nykyisin nuorten budjeteista niin suuren osan, että se näkyy jo nuorten kulutustottumuksissa.

Jälleen ympäristö voittaa, kun tarpeettomia farkkuja tai t-paitoja myydään vähemmän. Raha kuitenkin liikkuu aineettomissakin tuotteissa ja talouselämän pyörät pyörivät aivan vanhaan malliin, mutta kuluttajan raha vain menee toiseen osoitteeseen.

Koko pienenee

Tietotekniikan avulla on valtava määrä tuotteita pystytty myös pienentämään niin, että niiden valmistukseen kuluu entistä vähemmän raaka-aineita.

Toisaalta kulutuksen suuntautuminen tietotekniikkaan merkitsee myös sitä, että ostetun tavaran kilo/markka -suhde kasvaa rajusti. Kilo prosessoreita voidaan valmistaa lähes olemattomista raaka-aineista, mutta tuo kilo maksaa saman verran kuin loistoauto, jonka valmistamiseen on käytetty satoja kiloja terästä, alumiinia ja muovia ja valtava määrä energiaa.

Tietotekniikkaan kehityksen avulla on ylipäätään pystytty nostamaan ratkaisevasti elintasoa ilman, että ympäristön tila on samassa suhteessa heikentynyt kuten aikaisemmin tapahtui. Päinvastoin ympäristön tila on ainakin kehittyneissä maissa jatkuvasti parantunut monilla osa-alueilla.

Tähän on vaikuttanut sekin, että teräksen ja sen valmistuksessa käytettävän kivihiilen käyttö on ratkaisevasti vähentynyt, kun kulutus on siirtynyt yhä aineettomampaan muotoon. Terästeollisuus on kuitenkin perinteisesti ollut eräs ympäristöä eniten rasittavia teollisuushaaroja ja sen tuotannon vähentyminen näkyy oitis ympäristön tilassa.

Kulutuksella hyvinvointia

Hyvinvoinnin nousun mahdollistaa meidän talousjärjestelmässämme vain joko tuotteiden tai erilaisten palveluiden kulutuksen lisääntyminen.

Vain kulutuksen ja sen synnyttämien työpaikkojen tuomien työtulojen ja liikevaihdon verottaminen kautta saadaan myös yhteiskunnalle ne markat, joilla hyvinvointipalvelut loppujen lopuksi maksetaan.

Tietotekniikan ansioista myös yhteiskunta saa nyt omansa ilman, että ympäristö joutuu maksumieheksi.

 Vallan toinen asia sitten on se, että paljon puhuttu tuloerojen kasvukin on pitkälti seurausta pörssin IT-huumasta, joka loi keinotekoisesti maahan uuden äveriäiden tietotekniikkamiljonäärien luokan...


 

Sivujen suunnittelu: T:mi Bittitohtori

[ALOITA TÄSTÄ!] [8. HYVÄ TIETÄÄ] [8.1 Kotisivut] [8.2 Mail2web] [8.3 Ympäristö] [8.4 Digitv] [8.5 Viivakoodit] [8.6 Blogit] [8.7 Sanakirjat] [8.8 GPS-suunnistus] [8.9 Nettikeskustelut] [8.10 Facebook]

Google
 

 

Etsi tästä sivustosta haun tarjoaa FreeFind
 

Etsi tästä sivustosta haun tarjoaa FreeFind